Cách trỏ tên miền về host Hostinger

Name server của Hostinger là gìCách trỏ tên miền về host bằng nameservers của HostingerCách trỏ tên miền về host qua A record Trỏ MX record để sử dụng dịch vụ email kèm gói host của Hostinger Một số thông tin khác cần nắmLời kết Để có thể truy cập được vào website, nó có … Đọc tiếp Cách trỏ tên miền về host Hostinger […]

Read More…