Cập Nhật

2FA là gì? Cách kích hoạt xác thực hai yếu tố

Bạn muốn bảo mật tài khoản? Đầu tiên và trước nhất, hãy kích hoạt 2FA – xác thực hai yếu tố. 2FA là gì? 2FA...

Giới thiệu phiên bản PHP 7.4: Hiệu năng, tính năng, deprecation.

PHP 7.4 là phiên bản PHP mới nhất được phát hành ngày 28 tháng 11, 2019. Nó giờ đã sẵn sàng để dùng trên toàn bộ...