Docker là gì? Cách cài đặt docker và docker compose lên CentOS 7

Ý tưởng và công nghệ của Docker đã được triển khai rộng khắp ngày nay. Nhiều sysadmin sử dụng nó hằng ngày khi làm việc vì nó có quá nhiều lợi ích để xử lý containers trong Linux.

Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài Docker trên CentOS 7, sau đó là cài Docker Compose để tăng sức mạnh cho VPS server hơn nữa!

Docker được yêu thích hơn hết trong các ứng dụng để triển khai gói ứng dụng lên container. Nó là một dự án mã nguồn mở có thể nhanh chóng tương thích với công ty của bạn.

Docker là gì và Container là gì

Docker là một công nghệ mã nguồn mở dùng để quản lý và tự động hóa việc triển khai ứng dụng qua container.

Container được phát hành dưới dạng một bộ đóng gói chứa tất cả thành phần cần thiết để chạy ứng dụng: thư viện, file cấu hình,…. Ví dụ, bạn có thể dùng containers để chứa WordPress, Nginx, MariaDB và dịch vụ liên quan. Nó còn có thể giao tiếp với nhau thông qua các kênh được định nghĩa sẵn. Các containers chạy trên một nhân hệ điều hành nên nhẹ hơn so với một máy chủ ảo VPS.

Ưu điểm chính của Docker là bạn có thể “cài đặt” dịch vụ hoặc ứng dụng lên nhiều hệ thống mà không phải quan tâm đến phần cứng. Ví dụ,bạn có thể tạo một bản copy của ứng dụng và chạy nó trên bất kỳ máy tình nào có cài Docker.

Việc sử dụng công cụ này cũng dễ lắm! Hãy cùng tìm hiểu cách cài đặt Docker trước trên CentOS 7 nào!

Làm thế nào để cài đặt Docker CentOS 7

Cài đặt Docker CentOS 7 rất dễ. Để làm vậy, trước tiên bạn cần đăng nhập SSH bằng Putty:

ssh your-user@your-server

Sau đó, chúng ta phải cài một số package trước khi cài Docker. Bạn sẽ cần quyền root để thực thi lệnh cài package cho Docker:

yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

Cách dễ và an toàn nhất là xử lý thông qua repositories chính thức của Docker:

yum-config-manager  --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Sau đó, chúng ta có thể  cài đặt Docker lên CentOS 7 bằng lệnh sau:

yum install docker-ce

Sau khi cài đặt Docker lên CentOS, bạn sẽ cần kích hoạt docker bằng lệnh sau:

systemctl enable docker
systemctl start docker

Cuối cùng, chúng ta có thể kiểm tra tình trạng dịch vụ bằng lệnh sau:

systemctl status docker

Kết quả bạn sẽ thấy Docker đang chạy và hoạt động.

Cơ bản về Docker

Đầu tiên, hãy chạy lệnh “Hello World” của Docker để bắt đầu. Để làm vậy, chúng ta sẽ cần chạy lệnh sau:

docker run hello-world

Kiểm tra ảnh là việc Docker khuyên làm mỗi khi cài đặt lại ứng dụng này. Để kiểm tra ảnh Docker, gõ lệnh sau:

docker images

Hoặc tìm repository của Docker để xem ảnh khả dụng

docker search [search]

Ví dụ, bạn có thể tìm image lên quan đến CentOS 7.

docker search centos7

Nếu bạn muốn tải nó về, bạn có thể dùng lệnh sau:

docker pull [image_name]

Cuối cùng, để thực thi lệnh này, bạn sẽ cần gọi ảnh bằng IDs của nó hoặc gọi trực tiếp bằng tên.

docker run -t -i [image_id or image_name]

Tùy chọn -i có nghĩa mở STDIN chạy kể cả khi chưa gán ảnh (image interactive), -t nghĩa là chúng ta truy cập vào terminal và có thể giả lập terminal.

Để thoát khỏi image, gõ lệnh CTRL+D.

Làm thế nào để cài đặt Docker Compose trên CentOS 7

Docker Compose là công cụ để hiển thị images trong Dockers. Có công cụ này vì nhiều lập trình viên cần chạy nhiều dịch vụ khác. Ví dụ, WordPress hay CMS khác sẽ cần một web server, image của database manager và image của bản thân ứng dụng.

Chúng ta cần phải triển khai từng cái một và cấu hình nó. Với Docker Composer, bạn có thể định nghĩa mọi thứ trong một files, với tất cả thành phần của ảnh được tải lên bình thường.

Để cài đặt Docker Compose trên CentOS 7, bạn sẽ cần chạy lệnh:

curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.23.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

Trong trường hợp bạn không có curl, bạn cần chạy lệnh sau:

yum install curl

Sau đó chúng ta có thể gán quyền thực thi vào trong Docker Compose binary:

chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Giờ, để đảm bảo không gpặ lỗi gì khi dùng công cụ này trong terminal, bạn cần tạo một symbolic link tới hệ điều hành:

ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

Cuối cùng, kiểm tra lại phiên bản được cài:

docker-compose --version

Chúng ta đã sẵn sàng để dùng cả Docker và Docker Compose trên CentOS 7.

Lời kết

Docker là một công cụ được dùng rộng khắp. Phát triển phần mềm trong containers sẽ giúp chúng ta tránh các lỗi tương thích. Ngoài ra, Docker còn có thể sử dụng và bảo trị những containers đã tồn tại. Hơ nữa, nếu bạn muốn thêm một công cụ như Compose vào Docker, bạn sẽ cải thiện tính năng của Docker đáng kể, tăng nhanh tiến độ làm việc cho bạn.

Ngày nay, Docker rất quan trọng. Đó là lý do vì sao chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo website chính của dự án và tìm hiểu thêm về nó. Chúc bạn lập trình vui vẻ!

Author
Tác giả

Hai G.

Hải G. là chuyên gia quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress và đã dùng nó hơn 5 năm nay. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch và tư vấn cho các bạn trẻ khởi nghiệp.