Uncategorized

23 Th3 • Uncategorized

Sự Khác Nhau Giữa Domain và Hosting Là Gì?

Về cơ bản, sự khác biệt giữa domain và hosting là: domain name (tên miền) đóng vai trò là địa chỉ của trang web, trong khi...

Bởi Huy Do.