Cách giải nén file và đóng gói file bằng SSH

Cách giải nén file và đóng gói file bằng SSH

Giới thiệu

Trong một số trường hợp, file managers  nền web có một số hạn chế nhất định trong việc extract file. Hoặc có thể bạn đang dùng VPS mà không có giao diện quản lý. Vì vậy, cách giải nén tốt nhất là sử dụng kết nối qua SSH để thực thi câu lệnh liên quan đến việc đóng gói và giải nén. Những file nén thông thường sẽ có dạng .tar; .tar.gz.zip, mỗi một command sẽ có lệnh riêng để giải nén hoặc nén file.

Cách giải nén file bằng SSH

Đầu tiên, bạn sẽ cần chuyển tới thư mục nơi file đóng gói đang tồn tại. Ví dụ, nếu file archive đặt tại thư mục public_html/files, lệnh sau sẽ khiến bạn di chuyển thư mục này:

cd public_html/files

Giải nén file .tar.gz

Lệnh sau sẽ giúp bạn giải nén nội dung của một file .tar.gz:

tar -zxvf ArchiveName.tar.gz

Bạn sẽ nhìn thấy kết quả của tất cả file đã được bung nén, và sau khi hoàn tất bạn sẽ có thể tiếp tục gõ lệnh khác.

Giải nén file tar.gz

Cách giải nén file .tar

Lệnh sau sẽ giúp bạn giải nén một file .tar:

tar -xvf ArchiveName.tar

Nó sẽ hiển thị quá trình giải nén và sau khi hoàn tất bạn có thể tiếp tục gõ lệnh khác.

cách giải nén file .tar

Cách giải nén .zip

Lệnh này sẽ giúp bạn giải nén file .zip:

unzip ArchiveName.zip

Sau khi hoàn tất bạn có thể tiếp tục gõ lệnh khác.

Cách giải nén file zip qua SSH

Tạo file archive qua SSH

GIờ bạn đã biết cách giải nén những file dạng archive, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách nén file nhiều file thành một định dạng mong muốn.

Làm thế nào để tạo file .tar.gz

Lệnh sau sẽ giúp bạn gom nhiều file nén thành một file .tar.gz:

tar -zcf NewArchive.tar.gz yourfile1.php yourfile2.php yourfile3.txt

Nếu bạn muốn nén một thư mục, hãy dùng lệnh sau:

tar -zcf NewArchive.tar.gz DirectoryName

Cũng như trên, sau khi hoàn tất bạn sẽ thấy dấu hiệu bạn có thể tiếp tục gõ lệnh.

Tạo file nén tar.gz qua SSH

Làm thế nào để tạo file .tar

Cấu trúc tạo file .tar sẽ tương tự như sau:

tar -zcf archive-name.tar.gz filename1.php filename2.php filename3.php

Nếu bạn muốn tạo archive một thư mục, chỉ cần gõ tên của thư mục đó thay vì phải liệt kê toàn bộ files:

tar -zcf archive-name.tar.gz DirectoryName

Khi hoàn tất, bạn thấy dấu nháy nghĩa là đã tạo archive xong.

tạo tar archive qua SSH

Làm thế nào để tạo file .zip

Loại file này còn dễ tạo hơn nữa, cấu trục lệnh như sau:

zip archive-name.zip filename1.php filename2.php filename3.php

Nén thư mục sử dụng cùng một syntax như vậy:

zip archive-name DirectoryName

Màn hình sẽ hiển thị quá trình output và khi hoàn tất bạn có thể tiếp tục gõ lệnh.

tạo zip archive qua ssh

Lời kết

Chúc mừng! Bằng cahc1 làm theo hướng dẫn đơn giản trên bạn đã biết cách giải nén file và tạo file archive dạng .tar.gz; .tar; .zip bằng SSH.

Author
Tác giả

Hai G.

Hải G. là chuyên gia quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress và đã dùng nó hơn 5 năm nay. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch và tư vấn cho các bạn trẻ khởi nghiệp.