SSH

SSH without password – kết nối SSH không cần mật khẩu

Nếu bạn chưa biết thì thường lập trình viên luôn luôn dùng SSH without password để kết nối vào server từ xa. SSH hay còn...

Linux Cat Command: Cách dùng và ví dụ cụ thể

Cat command trong Linux là một lệnh thường dùng nhất và bạn cần học. Nó là chữ viết tắt của từ concatenate. Nó giúp...

Các lệnh chown command trong linux và cách sử dụng chúng

Trong hệ điều hành Linux, mỗi file được đặt trong một nhóm sở hữu – group ownership và đặt bởi một chủ sở...

Làm thế nào sử dụng SCP command để chuyển file

Biết cách chuyển file an toàn rất quan trọng, đặc biệt khi bạn đang thuê VPS. Bạn có thể làm vậy dễ dàng bằng SCP...

Hướng dẫn cài đặt screen linux

Sysadmins thường làm việc với Linux terminal. Linux Screen còn có nhiều ưu điểm hơn nữa để hỗ trợ cho Terminal! Chính vì...

Làm thế nào để sử dụng Wget Command

Bài hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách dùng wget command trong Linux. Chúng tôi cũng cho ví dụ về 12 lệnh wget hữu dụng....

SSH là gì và cách sử dụng SSH cho người mới bắt đầu

SSH là gì SSH, hoặc được gọi là Secure Shell, là một giao thức điều khiển từ xa cho phép người dùng kiểm soát và...

Cách giải nén file và đóng gói file bằng SSH

Giới thiệu Trong một số trường hợp, file managers  nền web có một số hạn chế nhất định trong việc extract file. Hoặc...

Hướng dẫn sử dụng PuTTY để kết nối SSH vào server

SSH, hay Secure Shell, là giao thức an toàn để kết nối tới server. Để thiết lập kết nối SSH, bạn sẽ cần sử dụng...

Làm thế nào để cài đặt ssh keys

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ học cách cài đặt SSH keys trên máy của bạn và tạo ra cặp khóa để kết nối tới...

12 >