Cách install Redis Ubuntu

Redis (Remote Dictionary Server) là phần mềm mã nguồn mở, database trong bộ nhớ được dùng làm cache và message broker. Nó cũng được biết đến là data structure server. Điều làm nó khác biệt với các databases chính là khả năng lưu nhiều loại dữ liệu cấp độ cao cấp khác nhau (bao gồm bản đồ, danh sách, bộ dữ liệu, vâng vâng). Giao diện dễ sử dụng, kiểm soát dử liệu và hiệu năng tuyệt vời là những ưu điểm bạn không tìm thấy ở các datbaase khác. Vì vậy, đó là lý do tại sao trong bài hướng dẫn, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách install Redis Ubuntu 18.04 trên cloud VPS!

Điều gì khiến Redis hữu dụng?

Như đã nói ở trên, hiệu năng và tính năng cao cấp là ưu điểm khiến Redis tốt hơn các database truyền thống. Chúng là:

 • Caching – tăng khả năng lưu data lên đĩa. Tính năng này khiến nó nổi bật hơn các giải pháp caching truyền thống khác.
 • Queuing – Redis có thể tạo hàng chờ để hoàn tác dưới nền.
 • Countering – Redis cho phép tạo bộ đếm đơn giản mà không cần đọc dữ liệu hoặc cập nhật database. Những counters này trong Redis sẽ đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.
 • Publishing and subscribing – người dùng có thể dễ xuất dữ liệu theo mô hình Publish/Subscribe

Làm thế nào để Install Redis Ubuntu?

Redis có sẵn trong repository chính thức Ubuntu. Nhớ là, bạn cần truy cập VPS bằng SSH trước. Nếu gặp vấn đề, bạn cứ xem qua bản hướng dẫn PuTTY của chúng tôi tại đây nhé. Còn giờ, hãy Install Redis Ubuntu thôi:

1. Cập nhật APT Repository Cache

Để install Redis, bạn cần cập nhật APT repository cache cho Ubuntu bằng lệnh sau:

sudo apt update

2. Install Redis Ubuntu bằng APT command

Giờ, bạn cần nhập lệnh install Redis Ubuntu như sau:

sudo apt install redis

Nhấn y, và nhấn enter để tiếp tục cài hoàn tất cài đặt Redis lên Ubuntu.

3. Kiểm tra phiên bản Redis

Sau khi Redis được cài bạn nên kiểm tra lại lần nữa để biết phiên bản vừa cài là gì:

redis-cli --version

Kết quả sẽ tùy vào phiên bạn hiện đang có trên máy của bạn.

Khởi động và dừng Redis

Sau khi kết thúc cài đặt, bạn có thể kiểm tra Redis có đang chạy không bằng lệnh sau:

sudo systemctl status redis

Kết quả, bạn sẽ thấy Active: active (running).

Nếu không, bạn chạy nó bằng lệnh:

sudo systemctl start redis-server

Nếu Redis đã chạy rồi và muốn dừng lại, bạn dùng lệnh sau:

sudo systemctl stop redis

Sau đó bạn sẽ thấy Active: inactive (dead) nếu dùng lại lệnh đầu tiên trong mục này để kiểm tra tình trạng Redis.

Làm thế nào để cấu hình Redis server trên Ubuntu

Mặc định file cấu hình Redis đặt trong /etc/redis/redis.conf. Mặc định, sever listen tất cả interface có trên server. Để khiến nó listen cổng bạn chọn, hoặc nhiều cổng khác nhau, bạn sử dụng file cấu hình binding IP, bằng một hay nhiều địa chỉ IP.

Chúng ta cần Redis server listen đúng một IP, thì bạn cần chỉnh file /etc/redis/redis.conf. Mở nó ra với editor, ở đây chúng tôi sẽ dùng vi để mở vì lệnh sau:

sudo vi /etc/redis/redis.conf

Tìm dòng bind 127.0.0.1

Giờ, chuyển IP đến giá trị bạn muốn redis server nghe. Ví dụ:

bind 192.168.43.2

Nếu bạn muốn thêm nhiều IP address khác nhau, chỉ cần cách nó với khoảng trắng như sau:

bind 192.168.43.2 192.168.43.3

Tại đây bạn cần nhập địa chỉ IP trên hệ thống mạng của bạn.

Nếu bạn muốn server nghe tất cả interfaces trên network, bạn có lệnh sau:

bind 0.0.0.0

Sau khi hoàn tất thay đổi, lưu lại và đóng file. Trong vi bạn có thể làm vậy bằng cách gõ wq. Sau đó khởi động Redis server để thay đổi có hiệu lực. Khởi động lại server bằng lệnh sau:

sudo systemctl restart redis-server

Các lệnh Redis cơ bản

Có nhiều nhóm lệnh Redis như sau:

 • String commands
 • List commands
 • Set commands
 • Hash commands
 • Sorted set commands
 • Publish/Subscribe commands
 • Khác

Tại đây chúng tôi đề cập đến một số lệnh cơ bản hay dùng trong Redis:

Redis-server /path/redis.conf Khởi động Redis với files cấu hình
Redis-cli Mở màn hình dòng lệnh Redis
APPEND key value Nhập giá trị vào một khóa
BITCOUNT key [start end] Đặt bit vào trong chuỗi
SET key value Đặt giá trị của khóa
EXPIRE key 120 Tạo khóa hết hạn trong 120 giây
INCR key Giá trị tăng dần trong khóa
KEYS pattern Tìm tất cả khóa khớp với mẫu nhất định

Lời kết

Install Redis Ubuntu như thế nào? Rất dễ! Với bài này không những bạn biết cài Redis lên máy VPS mà bạn còn biết cách sử dụng cơ bản nó! Chúng tôi hy vọng bạn tin dùng Redis vì nó là công cụ rất mạnh!

Author
Tác giả

Hai G.

Hải G. là chuyên gia quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress và đã dùng nó hơn 5 năm nay. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch và tư vấn cho các bạn trẻ khởi nghiệp.