Thể loạiVPS

VPS

Cách Install Anaconda lên Ubuntu 18.04

Anaconda là một platform phổ biến và thường dùng Python/R Data Science platform, cho những người dùng khoa học dữ liệu hoặc các cộng động khoa học khác. Nền tảng này...

Đọc thêm
VPS

Hướng dẫn cơ bản bash script

Bash là một trong những công cụ scripting phổ biến trong Unix. Nó được viết theo cụm Bourne Again Shell. Nó là công cụ mạnh mẽ cho mọi lập trình viên Linux và System...

Đọc thêm
VPS

Cách Install Pip lên Linux Ubuntu 18.04

Python là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến, như php hay perl. Nó có nhiều thư viên tương thích với hầu hết các chuẩn internet. Vì vậy mọi server cho lập trình viên đều có...

Đọc thêm
VPS

Làm thế nào để rename files Linux

Terminal là công cụ quan trọng để quản trị máy Linux. Nó hỗ trợ người dùng thực hiện hầu hết mọi tác vụ và sử dụng các công cụ phụ trợ, đồng thời giảm thiểu tài nguyên...

Đọc thêm
VPS

Làm thế nào để disable SELinux CentOS 7

Bảo mật là phần quan trọng của server. Tuy nhiên, dự án nhỏ và cá nhân thì có thể hy sinh một chút về việc bảo mật. Trong trường hợp của một hệ điều hành Linux, nhiều hệ...

Đọc thêm

Tiết kiệm ngay thôi!

Mua hosting & tên miền miễn phí, tất cả trong một với giá chỉ từ

VNĐ14.875
00
/th