Theo dõi một trong các bài hướng dẫn của chúng tôi

Danh sách bài hướng dẫn

Hiển thị 30 - 40 trong số 89 bài hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt phpMyadmin lên Ubuntu 18.04

VPS

Database

MySQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở và miễn phí được dùng trên nhiều ứng dụng điển...

People visited logo

3575

Chat logo

0

Th11 24, 2019

Bởi Hai G.

Install PostgreSQL Ubuntu – Cài đặt PostgreSQL lên Ubuntu 18.04

VPS

Database

Relational Databases (cơ sở dữ liệu quan hệ) là thành phần cốt lõi của nhiều ứng dụng và website. Relational database giúp...

People visited logo

2124

Chat logo

0

Th11 21, 2019

Bởi Hai G.

SSH without password – kết nối SSH không cần mật khẩu

VPS

SSH

Nếu bạn chưa biết thì thường lập trình viên luôn luôn dùng SSH without password để kết nối vào server từ xa. SSH hay còn...

People visited logo

5752

Chat logo

0

Th11 15, 2019

Bởi Hai G.

Làm thế nào để Install Jenkins Ubuntu, phiên bản 18.04

VPS

Jenkins là công cụ mã nguồn mở continuous integration – CI và continuous delivery – CD được xây dựng trong Java. Jenkins...

People visited logo

1302

Chat logo

0

Th11 11, 2019

Bởi Hai G.

Change hostname Ubuntu – đổi tên máy Ubuntu 18.04

VPS

Nếu bạn dùng cùng một hostname (tên máy) cho tất cả hệ điều hành, công tác quản lý vận hành sẽ kém hiệu quả. Host...

People visited logo

6362

Chat logo

0

Th11 11, 2019

Bởi Hai G.

Check package installed ubuntu – liệt kê ubuntu package

VPS

Trong Ubuntu, chúng ta có thể cài các packages add-on khi cần. Có nhiều Package như là Apache, PHP, MySQL và một số packages đã...

People visited logo

3039

Chat logo

0

Th11 11, 2019

Bởi Hai G.

Cách install Redis Ubuntu

VPS

Redis (Remote Dictionary Server) là phần mềm mã nguồn mở, database trong bộ nhớ được dùng làm cache và message broker. Nó cũng...

People visited logo

2888

Chat logo

0

Th11 04, 2019

Bởi Hai G.

Cách kill proccess Linux

VPS

Tác vụ (tasks) trong Linux được gọi là Processes (tiến trình). Mỗi process có ID Process duy nhất. Để xóa một tiến trình...

People visited logo

9063

Chat logo

0

Th11 03, 2019

Bởi Hai G.

Docker là gì? Cách cài đặt docker và docker compose lên CentOS 7

VPS

Ý tưởng và công nghệ của Docker đã được triển khai rộng khắp ngày nay. Nhiều sysadmin sử dụng nó hằng ngày khi làm...

People visited logo

2759

Chat logo

1

Th11 03, 2019

Bởi Hai G.

Cách Install Docker Ubuntu – Cài đặt Docker lên bản Ubuntu 18.04

VPS

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách install docker Ubuntu với phiên bản 18.04. Docker là một bộ sản phẩm...

People visited logo

11738

Chat logo

4

Th11 01, 2019

Bởi Hai G.