Theo dõi một trong các bài hướng dẫn của chúng tôi

Danh sách bài hướng dẫn

Hiển thị 40 - 50 trong số 89 bài hướng dẫn

Cách nén file zip và cách giải nén file zip trên web hosting hoặc máy Linux

VPS

Biết cách nén file zip sẽ rất tiện lợi trong việc chuyển file! Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách...

People visited logo

6148

Chat logo

0

Th10 23, 2019

Bởi Hai G.

Cách rename branch git và một số tác vụ quản lý branch

Web development

VPS

Khi làm việc với Git, đôi khi bạn đặt tên branch không hay nhưn muốn dự án được gọn gàng hơn. Vấn đề này rất đơn...

People visited logo

7618

Chat logo

0

Th10 22, 2019

Bởi Hai G.

Hướng dẫn sử dụng lệnh Tar Command Linux

VPS

Tar là chữ viết tắt của Tape archive, là một lệnh phổ biến nhất để nén và giải nén file và thư mục trong Linux. Có...

People visited logo

12193

Chat logo

0

Th10 22, 2019

Bởi Hai G.

Hướng dẫn sử dụng Tmux toàn tập – tmux cheat sheet

VPS

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách sử dụng Tmux. Tmux là gì? Nó là ứng dụng chia terminal thành nhiều...

People visited logo

6844

Chat logo

0

Th10 21, 2019

Bởi Hai G.

Show user MySQL – hướng dẫn liệt kê người dùng trên MySQL

VPS

Database

MySQL là một trong những ứng dụng quản lý database phổ biến nhất thế giới. Nó có nhiều tính năng đáng tin cậy, nhanh...

People visited logo

9246

Chat logo

0

Th10 21, 2019

Bởi Hai G.

Hướng dẫn sử dụng Bash For Loop và ví dụ

VPS

For loop là một lệnh chính của mọi ngôn ngữ lập trình. Tại đây, chúng tôi sẽ giải thích cách dùng bash –...

People visited logo

3609

Chat logo

0

Th10 21, 2019

Bởi Hai G.

Thiết lập cấu hình Ubuntu firewall bản 18.04 với UFW

VPS

Security

Bạn không nên xem nhẹ an toàn thông tin. Ở thời đại này bạn sẽ thấy các tội phạm mạng thường lên tiêu đề của...

People visited logo

10174

Chat logo

0

Th10 20, 2019

Bởi Hai G.

Cách check Ubuntu version (2 cách kiểm tra phiên bản Ubuntu)

VPS

Tốt nhất là bạn cần biết cách check Ubuntu version đang vận hành là bao nhiêu ở bất kỳ thời điểm nào. Trong môi...

People visited logo

11806

Chat logo

1

Th9 25, 2019

Bởi Hai G.

Cách Install Anaconda lên Ubuntu 18.04

VPS

Anaconda là một platform phổ biến và thường dùng Python/R Data Science platform, cho những người dùng khoa học dữ liệu hoặc...

People visited logo

4558

Chat logo

0

Th9 24, 2019

Bởi Hai G.

Grep command trong Linux – cách sử dụng lệnh grep

VPS

Grep Command là gì? Grep command là một lệnh đắc lực nhất trong các máy hệ Unix. Nó có khả năng tìm kiếm chính xác thông...

People visited logo

9454

Chat logo

0

Th9 18, 2019

Bởi Hai G.