Báo cáo vi phạm

Để báo cáo hoạt động vi phạm (spam, lừa đảo, phần mềm độc hại, v.v.) đối với bất kỳ dịch vụ nào của Hostinger, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ abuse@hostinger.com hoặc điền vào biểu mẫu bên dưới.

Xem thêm chính sách xử lý vi phạm để hiểu cách chúng tôi giải quyết khiếu nại vi phạm

Icon
Lừa đảoPhần mềm độc hạiSpamNội dung không phù hợpVi phạm bản quyền

Để báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào, bạn có thể gọi cho chúng tôi 1 (212) 252-2172