Được Thiết Kế Cho Sự Phát Triển Của Bạn

Để Hostinger mạnh hơn và nhanh hơn, chúng tôi không thể chỉ dựa vào công nghệ mới nhất. Đó là lý do tại sao sức mạnh lớn nhất của chúng tôi là sự gắn kết của cả đội ngũ mỗi khi triển khai bất kỳ dự án nào.

Được Thiết Kế Cho Sự Phát Triển Của Bạn
Tốc độ nhanh

Tốc độ nhanh

Thời gian phản hồi 11-274 ms.

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Trò chuyện trực tiếp 24/7.

Hiệu quả

Hiệu quả

Cân bằng giữa giá cả/chất lượng tốt nhất.

Sự đơn giản

Sự đơn giản

9 trên 10 nhận thấy hPanel của chúng tôi trực quan và dễ sử dụng.

trung tâm dữ liệu

Tất cả dữ liệu - Bảo mật

Các gói bao gồm:

hPanel tự xây dựng, Quản lý truy cập, máy chủ web LiteSpeed, tích hợp Cloudflare, tích hợp Let's Encrypt, WAF tự phát triển.

Tất cả dữ liệu - Bảo mật
cơ sở hạ tầng

Hiệu quả tối đa

Các gói bao gồm:

Sao lưu hàng ngày, CloudLinux, container LVE để Cô lập tài khoản, bảo vệ chống DDoS theo thời gian thực Wanguard trên Switches, tất cả máy chủ đều dùng SSD.

Hiệu quả tối đa
hPanel

Được xây dựng để điều khiển mượt mà

Được xây dựng để điều khiển mượt mà
hỗ trợ

Hướng Đến Sự Thành Công

Hướng Đến Sự Thành Công

Các ấn bản blog mới nhất